පොල්කිරිපිටි පැකට්ටුවක මියගිය සර්පයෙක්

Dead Snake Coconut Milk Packet

නුවරඑළිය නගරය ආසන්නව රුපලාවන්‍යගාරයක් පවත්වා ගෙන යනු ලබන තරුණියක් පසුගිය දිනක වෙළෙඳපළේ පවතින පිටි කළ පොල් කිරි කිලෝ එකක පැකට්ටුවක් මිලදී ගෙන ඇති අතර මිලදී ගත් පොල් කිරි පිටි පැකැට්ටුව තිබී මියගිය සර්ප පැටියකුට සමාන සත්වයකු හමුව තිබේ.මෙම තරුණිය එය එක් දිනක් පරිබෝජනයට ගෙන තවත් දිනයකදී පරිබෝජනයට ගැනීමට සැරසෙන අවස්ථාවේදී මෙම සර්ප පැටවා හමුවී තිබේ. මෙවැනි දේ ගැන බලධාරීන්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු බවයි මෙය මිලදීගත් තරුණිය පවසන්නේ.