පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ඛේදවාචකයේ සහ බුද්ධි අංශ අඩපණ කිරීමේ වගකීම රජය භාරගත යුතුයි – ජනපති

Maithreepala Sirisena

පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ඛේදවාචකයයේ වගකීම මෙන්ම බුද්ධි අංශ අඩපණ කිරීමේ වගකීම රජය භාරගත යුතු බව ජනපති පවසනවා

සමස්ත මුස්ලිම් ජනතාව දෙස, ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස නොබලන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සියළු රටවැසියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.