අක්මීමන සහ තවත් ප්‍රදේශ තුනකට ටොර්නාඩෝ තත්වයක්.

Akmeemana Tornado

අක්මීමන නිවිතිපිටිගොඩ, අමුකොටුව සහා පිලාන ප්‍රදේශ වලට ඊයේ (18) වර්ෂාව සමග ටොර්නාඩෝ තත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

ටොර්නාඩෝ තත්වය හටගෙන ඇත්තේ ඊයේ (18) පස්වරු 4.30 ට පමණ. මෙම ටොර්නාඩෝ තත්වය හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශ වල නිවාස 10කට පමණ සම්පුර්ණයෙන්ම හානි වී ඇත.

ටොර්නාඩෝ තත්වය හේතුවෙන් පිලාන සමෘද්ධි බැංකුවටද දැඩි හානි සිදුවී තිබේ.

Akmeemana Tornado (4)

Akmeemana Tornado (2)

Akmeemana Tornado (1)

Akmeemana Tornado (5)