මෙම වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලින කිරීම් නවතා ඇත.

0

2020-02-22 සිට මෙම වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලින කිරීම් නවතා ඇත.
නමුත් අලුතින් රිලීස් වන සියලුම ගීත සහ රීමික්ස් රිලීස් උන විගස ඉක්මනින්ම සහ වේගවත්ව ලබා ගැනීමට අපගේ අනෙක් වෙබ් අඩවිය වන https://info.cybersrilanka.com තුලින් හැකියාව ඇත. 

එම නිසා අද දිනයෙන් පසු එන සියලුම ගීත ලබා ගැනීම සදහා https://info.cybersrilanka.com වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. මෙම වෙබ් අඩවියද අපගේම වෙබ් අඩවියක් වන අතර 100% ක් ගුණාත්මක බවින් යුතු වෙබ් අඩවියක් බවට අප සහතික වෙන්නෙමු.

ඔබ දැනටමත් https://www.cybersrilanka.com වෙබ් අඩවිය Bookmark කර ඇත්නම් එය https://info.cybersrilanka.com ලෙස වෙනස් කරගන්න.

ඔබට මේ පිලිබදව යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් [email protected] ඊ මේල් ලිපිනය මගින් විමසන්න.

ඒ වගේම ඔබගේ නවතම ගීත සහ Dj/Remixes අපවෙත එවීම සදහා [email protected] ඊමේල් ලිපිනයම භාවිතා කරන්න.

ස්තුතියි!