Giniyam Sara Kella (Sangeethe TeleDrama Song) – Pramoth Ganearachchi