ලංකාවට එන අළුත් දුම්රිය මෙන්න

New Train to Sri Lanka

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවාහන සේවය නැංවීමේ අරමුණින් බස් රථ සහ දුම්රියන් විදෙස් රටවලින් ගෙන්වා ගැනීම නිතරම පාහේ සිදුවන දෙයක්.ශ්‍රී ලංකාවට එසේ ගෙන්වීමට නියමිත වල ඡායාරූපයි මේ.

New Train to Sri Lanka 2

New Train to Sri Lanka 1කෙසේ වෙතත් බොහෝ දෙනා පවසන්නේ මෙම එන්ජින් බරෙන් වැඩි නිසා ලංකාවේ පාලම්වලට ඔරොත්තු දීම සැක සහිත බවයි.