Sadinsa Samarathunga Hot Photo Shoot

Photography: Ramesh Lakshan

Sadinsa Samarathunga0

Sadinsa Samarathunga (6)

Sadinsa Samarathunga (5)

Sadinsa Samarathunga (4)

Sadinsa Samarathunga (3)

Sadinsa Samarathunga (2)

Sadinsa Samarathunga (1)

Sadinsa Samarathunga Hot Photo Shoot

Talent: Sadinsa Samarathunga
Photography: Ramesh Lakshan