Shashi Weerasing Hot Photo Shoot

Photography: Artforty Creations

Shashi Weerasing0

Shashi Weerasing (9)

Shashi Weerasing (8)

Shashi Weerasing (7)

Shashi Weerasing (6)

Shashi Weerasing (5)

Shashi Weerasing (4)

Shashi Weerasing (3)

Shashi Weerasing (2)

Shashi Weerasing (1)

Shashi Weerasing Hot Photo Shoot

Talent: Shashi Weerasing
Photography: Artforty Creations 
HMUA: Harshani Alahakoon | Saloon Glamour Look